Juridische context

The Loop GrondplanIn 2003 werd het Ruimtelijk Structuurplan Gent door de bevoegde minister goedgekeurd.

Het Masterplan Site Flanders X-Po dat is opgesteld om de ontwikkeling van het nieuwe stadsdeel uit te tekenen, biedt een stevig raamwerk voor de komende jaren en voldoende flexibiliteit om adequaat te kunnen inspelen op de zich voortdurende ontwikkelende wereld.

De ambitie wordt als volgt verwoord:

  • De site te ontwikkelen tot een internationale concentratie van leisure, retail, expo en werken in een hoogwaardige en stimulerende “werk en vermaak “ omgeving.
  • Zorgen dat er geen zuigende werking uitgaat ten opzichte van de bestaande functies in de binnenstad.
  • Retailfuncties beogen een bovenlokale invloedssfeer en zijn complementair ten opzichte van de binnenstad.

The Loop GrondplanHet Ruimtelijk Uitvoeringsplan SDW-5 Handelsbeurs, definitief vastgesteld door de Gemeenteraad van de Stad Gent in zitting van 29 januari 2007 en goedgekeurd door de Bestendige Deputatie op 8 maart 2007, voorziet, naast ruimte voor uitbreiding van de expohallen (40.000 m²), voor detailhandel (69.000 m²), voor recreatie (40.000 m²) en voor wonen (korte type 65.000 m² en lange type 65.000 m²), een programma van 155.000 m² voor kantoren en 150.000 m² voor kantoorachtigen.

Nieuws

30/10/2009

Op 30/10/2009 werden op de ringwegen twee gedenkborden geplaatst ten einde te melden dat de...

07/09/2009

Op 07/09/2009 werden op de Adolphe Pégoudlaan twee gedenkborden geplaatst ten einde te...