Situering

Met het project Gent The Loop wordt een nieuw stadsdeel ontwikkeld aan de rand van Gent. Gent is gelegen op de kruising van twee Europese autosnelwegen, de E40 Keulen-Oostende en de E17 Amsterdam Parijs.

Ligging van de site The Loop

De site The Loop is een unieke locatie met een ligging tegenover het centrum van de Stad Gent (vogelvlucht 4 km) en ten opzichte van de andere economische Europese centra die maken dat de betekenis ervan moeilijk kan overschat worden. Mede dankzij het zeer omvangrijke verzorgingsgebied biedt de locatie vele mogelijkheden voor een brede en bovenregionale positionering.

 

De ambities van de Stad m.b.t. deze site zijn kort de volgende:

  • ze dient ontwikkeld te worden tot een volwaardig nieuw stadsdeel, met alle kenmerken en elementen van eigentijdse hoogwaardige voorzieningen met een uitstraling voor Gent en naar Vlaanderen en Europa.
  • er dient binnen de site een programma te worden gerealiseerd van kantoren, kantoorachtigen, leisure- en retailfuncties en wonen.
  • De site dient als één geheel ontwikkeld te worden. daarbij wordt gewerkt vanuit de principes van integrale gebiedsontwikkeling.
  • De opzet is om een nieuwe grootschalige ontwikkeling met een mengeling van economische activiteiten te laten ontstaan.

Nieuws

30/10/2009

Op 30/10/2009 werden op de ringwegen twee gedenkborden geplaatst ten einde te melden dat de...

07/09/2009

Op 07/09/2009 werden op de Adolphe Pégoudlaan twee gedenkborden geplaatst ten einde te...