De Partners

De Publieke Partner (66%)

Logo stadsontwikkelingHet Stadsontwikkelingsbedrijf (SOB) voert sinds 1999 een actief grond- en pandenbeleid ten behoeve van de stedelijke ontwikkeling van de stad Gent. Eerst als regie (1999 tot 2003), later als autonoom gemeentebedrijf AG SOB (vanaf 2003). In de eerste jaren waren de opdrachten beperkt tot realisaties van SIF-projecten (Sociaal Impulsfonds), later tijdens de bestuursperiode 2001-2006 werden er vele projecten aan het orderboek van het AG SOB toegevoegd.

De projecten situeerden zich vooral op de beleidsdomeinen wonen, groen en werken. Deze projecten vonden hun legitimiteit in het RSG (Ruimtelijk Structuurplan Gent) en de vele beleidsnota’s van college, schepenen en stadsdiensten. In het nieuwe bestuursakkoord 2007-2012 is de rol van het AG SOB prominent opgenomen. Heel wat nieuwe projecten worden momenteel voorbereid en worden voor uitvoering aan het AG SOB toevertrouwd. Het bedrijf telt momenteel een dertigtal medewerkers, heeft een balanstotaal van ongeveer 100 miljoen euro en een eigen vermogen van ongeveer 60 miljoen euro.

Meer informatie kan u vinden op www.agsob.be

De private partner (34%)

Logo banimmoDe private partner is verenigd in de NV Schoonmeers Bugten. In deze vennootschap is de belangrijkste aandeelhouder NV Banimmo,via de NV Schoonmeers-Bugten, waar zij de hoofdaandeelhouder van is, actief in de herpositionering en de herontwikkeling van vastgoed, koopt gebouwen met hoog herontwikkelingspotentieel om deze na restauratie en verbouwing opnieuw te verkopen.

Banimmo is vanuit haar Brussels hoofdkantoor actief in België, Frankrijk en Luxemburg op de kantoor-, retail- en semi-industriële vastgoedmarkten alsook in tentoonstellings- en conferentiecentra. Het Franse filiaal concentreert zich op de Franse markt vanuit haar zetel in Parijs. De onderneming telt een dertigtal medewerkers.

Tot nu toe investeerde Banimmo in ongeveer 29 vastgoedeigendommen, goed voor een totale portefeuillewaarde van meer dan 399 miljoen euro. België is de belangrijkste markt met een marktwaarde van meer dan 75 % van de portefeuille, terwijl Frankrijk iets meer dan 20 % van de portefeuille vertegenwoordigt. De portefeuille evolueert continu dankzij de voortdurende herpositionering en verkoop van activa. Banimmo is genoteerd op Euronext Brussel en Parijs. De vennootschap is voor 50 % in handen van de Franse groep Affine en voor 28% van het management. De resterende 22 % zijn in handen van het publiek.

Meer informatie kan u vinden op www.banimmo.be

Nieuws

30/10/2009

Op 30/10/2009 werden op de ringwegen twee gedenkborden geplaatst ten einde te melden dat de...

07/09/2009

Op 07/09/2009 werden op de Adolphe Pégoudlaan twee gedenkborden geplaatst ten einde te...