Projecten

Veld 12

Dit Veld vormt het hart van het nieuwe stadsdeel.

Luchtfoto van Veld 12

In het Ruimtelijk Structuurplan werd dit gebied geselecteerd als locatie waar een detailhandelszone op grootstedelijk niveau mogelijk is en ook als een gebied geschikt als eventmentensite voor grootschalige informatieve, culturele, recreatieve en commerciële manifestaties.

Het samenbrengen van al deze functies in één ruimtelijk functionerend geheel heeft tot doel om synergieën te doen ontstaan, noodzakelijk voor het creëren van een levendig nieuw stadsdeel.

De functies moeten complementair zijn aan het aanbod in de binnenstad en de binnenstedelijke cultuurcluster.Veld 12 Voorstelling

Nieuws

30/10/2009

Op 30/10/2009 werden op de ringwegen twee gedenkborden geplaatst ten einde te melden dat de...

07/09/2009

Op 07/09/2009 werden op de Adolphe Pégoudlaan twee gedenkborden geplaatst ten einde te...