Projecten

Veld 5 Oost

Dit veld maakt deel uit van een stedelijke strip die een karaktervolle invulling moet krijgen vermits ze het gezicht van de site richting binnenstad vormt.

Het veld is voorbehouden voor kantoorachtingen en in beperkte mate ook voor kortverblijfwonen. Door de maatvoering van dit veld zijn hier enkel kleinschalige gebouwen mogelijk .

Grondbank The Loop heeft een inrichtingsplan, vereist door het RUP, opgemaakt. Er zijn al verschillende gesprekken geweest met de diensten van Stedenbouw van de Stad Gent ten einde een door alle partijen gedragen plan op te maken.

Dit inrichtingsplan zal de basis vormen voor de bouwaanvraag.

Sfeerbeeld van Veld 05

Nieuws

30/10/2009

Op 30/10/2009 werden op de ringwegen twee gedenkborden geplaatst ten einde te melden dat de...

07/09/2009

Op 07/09/2009 werden op de Adolphe Pégoudlaan twee gedenkborden geplaatst ten einde te...